ดอกมะลิ ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

 

      มะลิ มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินเดีย จีน มาเลเซีย และไทย เป็นพรรณไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบลำต้น มีความสูงประมาณ 5 ฟุต ลักษณะของใบ จะเป็นใบเดี่ยวแตกออกเป็นคู่ไปตามก้านต้น ป้อมมน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบไม่มีจัก ผิวใบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบยาว 2-3 นิ้ว ลักษณะดอก เป็นดอกเดี่ยว ออกเป็นช่อตามปลายยอดหรือปลายกิ่ง ประมาณ 3-5 ดอก แล้วแต่ชนิดและพันธุ์ ดอกมีสีขาวกลิ่นหอม มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน จะออกดอกตลอดทั้งปี และเป็นดอกไม้ประจำวันแม่ของไทย

 

ชนิดและพันธุ์

ดอกมะลิลา ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

ดอกมะลิลา

1. มะลิลา 

    เป็นไม้รอเลื้อย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงกันข้ามกัน ใบเป็นรูปไข่ขอบเรียบ  ออกดอกเป็นช่อมี 3 ดอก ดอกกลางบานก่อน กลีบดอกชั้นเดียว ปลายกลีบมน ดอกสีขาว มักนิยมเด็ดดอกจำหน่าย

 

มะลิลาซ้อน ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส

ดอกมะลิลาซ้อน

2. มะลิลาซ้อน

   เป็นไม้พุ่มเลื้อยสูง 1-2 เมตร แตกกิ่งใต้ผิวดินจำนวนมาก เป็นพุ่มแน่น ใบเป็นใบเดี่ยว มักมี 3 ใบต่อหนึ่งข้อ ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม สีเขียวเข้ม ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อ ประมาณ 1-3 ดอก มีสีขาว กลิ่นหอมนานทั้งกลางวันและกลางคืน ออกดอกตลอดทั้งปี

 

มะลิถอด ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

ดอกมะลิถอด

3. มะลิถอด

   ทั้งต้น ใบ และการจัดเรียงของใบคล้ายมะลิกาซ้อน ดอกเป็นช่อ มี 3 ดอก ดอกซ้อนมากชั้นกว่า คือ 3-6 ชั้น ดอกสีขาว มีกลิ่นหอมมาก ขนาดดอก 2.5-3.5 เซนติเมตร

 

มะลิซ้อน ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

มะลิซ้อน

4. มะลิซ้อน 

   คล้ายมะลิถอด และมะลิลาซ้อน แต่ใบมีลักษณะแคบกว่า ดอกออกเป็นช่อมี 3 ดอกเช่นกัน กลีบดอกซ้อน แต่ซ้อนกว่า 5 ชั้น แต่ละชั้นมีกลีบดอก 10 กลีบขึ้นไป ขนาดดอก 3-4 เซนติเมตร ดอกสีขาวกลิ่นหอมมาก

 

มะลิพิกุล ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

ดอกมะลิพิกุล

5. มะลิพิกุล หรือ มะลิฉัตร

   ใบคล้ายมะลิซ้อนและมีคลื่นเล็กน้อย ดอกเป็นช่อ 3 ดอก ดอกซ้อนเป็นชั้นเห็นได้ชัด (คล้ายฉัตร) ดอกมีขนาดเล็กพอกับดอกพิกุล ขนาดดอก 1-1.4 เซนติเมตร ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม

 

ดอกมะลิทะเล ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริสจังหวัดสงขลา

ดอกมะลิทะเล

6. มะลิทะเล  เป็นไม้รอเลื้อย ดอกเป็นกระจุก หนึ่งช่อมี 5-6 ดอก กลิ่นหอมฉุน

 

ดอกมะลุลี ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

ดอกมะลุลี หรือ มะลิพวง

7. มะลุลี

     มะลุลีเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีกลิ่นหอม มีชื่อเรียกหลายชื่อเช่น มะลิพวง มะลิเลื้อย มะลิซ่อม เป็นไม้รอเลื้อย ใบและรูปแบบตลอกจนการจัดเรียงคล้ายมะลิอื่นๆ แต่ใบมีขนเห็นเด่นชัด เป็นใบเดี่ยวรูปไข่ ปลายใบแหลม ใบดกมาก ปลูกคลุมซุ้มไม้ได้ดี ดอกเป็นช่อแน่นตามปลายกิ่งและซอกใบ มีสีขาว มีกลิ่นหอม ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน คล้ายกลิ่นมะลิวัลย์

 

มะลิเลื้อย ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

ดอกมะลิเลื้อย

8. มะลิเลื้อย ลำต้นเลื้อยไปตามพื้นดิน ยาวประมาณ 1 ฟุต ใบเล็กกว่าพันธุ์อื่นมาก 

 

ดอกมะลิวัลย์ ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

9. มะลิวัลย์หรือมะลิป่า

  เป็นไม้เลื้อย ลำเถาเล็กเกลี้ยงใบเดี่ยวรูปรี ปลายแหลมออกเป็นคู่ตรงกันข้าม ดอกเป็นช่อเล็กเพียง 1-2 ดอก ตรงซอกใบ กลีบแคบและเรียวแหลม ดอกมีกลิ่นหอมแต่ร่วงเร็ว ปลูกตามซุ้มหรือพันรั้วก็ได้

 

ดอกพุทธชาด ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

ดอกพุทธชาด

10. พุทธชาด

  เป็นไม้รอเลื้อย ใบเป็นใบเดี่ยว แต่ใบด้านล่างลดขนาดลงมามากจนมีลักษณะคล้ายหูใบ ดอกเป็นช่อ ออกที่ปลายกิ่งและข้างกิ่ง ดอกสีขาวปลายกลีบมน ก้านดอกยาว

 

ดอกปันหยี ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

ดอกปันหยี

 11. ปันหยี 

เป็นไม้เลื้อยเช่นเดียวกับมะลิวัลย์ ใบเดี่ยว การออกของใบเช่นเดียวกัน แต่ใบมีขนาดใหญ่กว่า ใบเป็นมันสีเขียวเข้ม หนาและแข็ง ดอกเป็นดอกช่อ สีขาว กลีบดอกใหญ่กว่ามะลิวัลย์ กลีบดอกกว้างและมน ดอกชั้นเดียว ขนาดดอก 4-4.5 เซนติเมตร กลิ่นไม่หอม

 

เครือไส้ไก่ ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส

เครือไส้ไก่

12. เครือไส้ไก่

เป็นไม้รอเลื้อย กิ่งอ่อนและกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน มีขน ใบเดี่ยว ปลายใบแหลม สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อ ดอกกลางบานก่อน กลีบดอกสีขาวชั้นเดียว ปลายกลีบแหลม

 

อ้อยแสนสวย ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

อ้อยแสนสวย

13. อ้อยแสนสวย

เป็นไม้เลื้อย กิ่งอ่อนสีม่วงแดง ไม่มีขน กิ่งแก่สีน้ำตาล ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ ก้านใบสีม่วง ดอกออกเป็นช่อมี 8 ดอก ดอกกลางบานก่อน ก้านดอกยาว กลีบดอกขาว ชั้นเดียวปลายกลีบมน

 

มะลิเขี้ยวงู ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

มะลิเขี้ยวงู

14. มะลิเขี้ยวงู (มะลิก้านยาว)

เป็นไม้เลื้อย แตกกิ่งก้านมาก ไม่มีขน ใบออกเป็นช่อ คล้ายใบแก้ว แต่บางกว่า ดอกออกเป็นช่อมี 3 ดอก ก้านดอกเป็นหลอดสีแดงอมม่วง กลีบดอกขาว กลิ่นหอมจัด

 

Boredส่วนมะลิพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันก็คือ “มะลิลา” ที่เรามักพบเห็นกันอยู่เสมอ ซึ่งพันธุ์ที่มักส่งเสริมและนิยมปลูกมี 3 พันธุ์คือ พันธุ์แม่กลอง พันธุ์ราษฎร์บูรณะ และพันธุ์ชุมพร

 

 

ความเชื่อและความเป็นมงคล

   คนไทยสมัยโบราณมีความเชื่อกันว่า บ้านใดที่ปลุกต้นมะลิไว้ประจำบ้าน จะทำให้มีความสุขสงบ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้คนรอบข้าง และยังเกื้อหนุนให้เกิดความกตัญญูของผู้เป็นลูกที่มีต่อแม่อีกด้วย

   มะลิที่นิยมปลูกในบ้านเพื่อเป็นไม้มงคลมีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิด ได้แก่ มะลิซ้อน มะลิวัลย์ มะลิฉัตร มะลิพวง และพุทธชาด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นมะลิไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ ถ้าจะให้เป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น ผู้ปลูกควรเป็นสตรีที่สูงอายุ เพราะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง และยังเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี เป็นที่นับถือแก่บุคคลทั่วไป

 

สรรพคุณต่างๆของมะลิ

ดอก = แก้หืด ใช้แต่งกลิ่นใบชา ใช้อบขนมต่างๆ

ใบ+ ราก = ทำยาหยอดตา

ใบ = แก้ไข้ ขับน้ำนม รักษาโรคผิวหนัง ใบตำให้ละเอียดผสมกับน้ำมันมะพร้าวใหม่ๆ นำไปลนไฟใช้ทารักษาแผลพุพอง

ราก = รักษาหลอดลมอักเสบ ฝนกินแก้ร้อนใน เสียดท้อง

 

วิธีปลูก

    1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายนอกอาคารบ้านเรือน ควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 8-14 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน : ดินร่วน 1 ส่วน ผสมดินปลูก ควรเปลี่ยนกระถางปีละครั้ง เพราะการขยายตัวของรากแน่นเกินไป และเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป

   2. การปลูกในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน นิยมปลูกบริเวณทางเข้าหน้าบ้าน เพื่อเป็นเสน่ห์แก่บ้าน ขนาดหลุมปลูก 30 x30 x30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน : ดินร่วน 1 ส่วน ผสมดินปลูก

 

การดูแลรักษา

   มะลิต้องการแสงแดดจัดหรือกลางแจ้ง ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3-5 วันต่อครั้ง ชอบดินร่วนซุย มีความชุ้มชื้นปานกลาง และระบายน้ำได้ดี

  ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต่อต้น ควรใส่ปีละ 5-6 ครั้ง หรือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200-300 กรัมต่อต้น ควรใส่ปีละ 4-6 ครั้ง

   

ข้อมูลดีๆจาก :  ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา www.hatyaiflorist.com

 

 

ชมภาพตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมของทางร้านมากกว่า 200 แบบ

และสั่งดอกไม้กับทางร้านหาดใหญ่ฟลอริสได้ที่นี่ >>>  http://www.hatyaiflorist.com/ภาพผลงาน/

นึกถึง ร้านดอกไม้ นึกถึง หาดใหญ่ฟลอริส นะคะ Propose

เรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ:

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit