love ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา

  
Love ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา
      วันนี้ทางร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา ของเรา จะมาแนะนำบทความโดนๆเกี่ยวกับความรักแบบภาษาอังกฤษที่คุณต้องลองอ่านดู แปลดู ซึ่งถ้าจะให้แปลเป็นภาษาไทยใหม่ก็กระไรอยู่ ต้นฉบับเขาทำดีอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องราวความรักของคนแต่ละคนนั้นมีมากมายที่เราเองก็ไม่เคยลืม อาจจะแตกต่างกัน มีทั้งสุขและทุกข์ แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนมองความรัก เป็นสิ่งที่สวยงาม เมื่อนึกถึงก็ยิ้มกับมัน โลกใบนี้ก็สร้างความรักที่ดีๆให้กับเรา เราก็ควรเรียนรู้และยอมรับความรักที่จะเข้ามาให้ได้ เราลองมามองความรักของคนต่างชาติกันว่า เรื่องราวเหล่านี้โดนหรือไม่โดนอย่างไร

     Heart Beating A girl asked a boy if she was pretty, he said “No”. She asked him if he wanted to be with her forever, he said “No”. Then she asked him if he would cry if she walked away, he said “No”. She had heard enough; she needed to leave.

      As she walked away he grabbed her arm and told her to stay. He said “You’re not pretty, you’re beautiful. I don`t want to be with you forever, I need to be with you forever. And I wouldn’t cry if you walked away, I would die.”

  ProposeA man bought 12 flowers. 11 real and 1 fake. He said, “I will love you until the last flower dies.”

SadThere was a girl named Becca and a boy named Joe. Becca was in a burning house. None of the firefighters could get in the house because the fire was too big.

       Joe dressed in one of the fire suits and got into the house. When he got up the stairs, the steps fell off behind him. When he got into her room he sealed the door up behind him. He held her tight, kissed her, huged her, then said that he loved her. She asked what was wrong, and he said that he was going to die. Her eyes widened as she began to cry. He picked her up and jumped out of the four story house. He landed on his back with her on top of him. He died to save her life.

 

You Are My LoveThere was a blind girl who was filled with animosity and despised the world. She didn’t have many friends, just a boyfriend who loved her deeply, like no one else. She always used to say that she’d marry him if she could see him. Suddenly, one day someone donated her a pair of eyes.

      And that’s when she finally saw her boyfriend. She was astonished to see that her boyfriend was blind. He told her, “You can see me now, can we get married?” She replied, “And do what? We’d never be happy. I have my eye sight now, but you’re still blind. It won’t work out, I’m sorry.”

      With a tear in his eye and a smile on his face, he meekly said, “I understand. I just want you to always be happy. Take care of yourself, and my eyes.”

 

SecretFrom the very beginning, girl’s family objected strongly on her 
dating this guy, saying that it has got to do with family 
background, & that the girl will have to suffer for the rest of her life if she 
were to be with him. 

Due to family’s pressure, the couple quarreled very often. Though 
the girl loved the guy deeply, she always asked him: “How deep is your 
love for me?” As the guy is not good with his words, this often caused 
the girl to be very upset. With that & the family’s pressure, the girl 
often vents her anger on him. As for him, he only endured it in silence. 

After a couple of years, the guy finally graduated & decided to 
further his studies overseas. Before leaving, he proposed to the girl: 

“I’m not very good with words. But all I know is that I love you. 

If you allow me, I will take care of you for the rest of my life. As 
for your family, I’ll try my best to talk them round. Will you marry 
me?” The girl agreed, & with the guy’s determination, the family finally 
gave in & agreed to let them get married. So before he left, they 
got engaged. The girl went out to the working society, whereas the guy 
was overseas, continuing his studies. They sent their love through 
emails & phone calls. Though it was hard, but both never thought of giving up. 

One day, while the girl was on her way to work, she was knocked 
down by a car that lost control. when she woke up, she saw her parents 
beside her bed. She realized that she was badly injured. Seeing her 
mum crying, she wanted to comfort her. But she realized that all 
that could come out of her mouth was just a sigh. she had lost her voice…. 

The doctor says that the impact on her brain has caused her to lose 
her voice. Listening to her parents’ comfort, but with nothing 
coming out from her, she broke down. During the stay in hospital, besides 
silence cry,..it’s still just silence cry that accompanied her. 

Upon reaching home, everything seems to be the same. Except for the 
ringing tone of the phone. Which pierced into her heart everytime it rang. 

She does not wish to let the guy know & not wanting to be a burden to 
him, she wrote a letter to him saying that she does not wish to wait any longer. 

With that, she sent the ring back to him. In return, the guy sent 
millions & millions of reply, countless of phonecalls,. . all the 
girl could do, besides crying, is still crying…. The parents decided 
to move away, hoping that she could eventually forget everything & be happy. 

With a new environment, the girl learns sign language & started a 
new life. Telling herself everyday that she must forget the guy. One 
day, her friend came & told her that he’s back. She asked her friend not 
to let him know what happened to her. Since then, there wasn’t anymore news of him. 

A year has passed & her friend came with an envelope, containing a 
invitation card for the guy’s wedding. The girl was shattered. When 
she open the letter, she saw her name in it instead. When she was 
about to ask her friend what’s going on, she saw the guy standing in front of her. 

He used sign language to tell her “I’ve spent a year to learn sign 
language. Just to let you know that I’ve not forgotten our promise. 
Let me have the chance to be your voice. I Love You.” With that, he 
slipped the ring back into her finger. The girl finally smiled. 

Treat every relationship as if it’s the last one, then you’ll know 
how to Give. Treat every moment as is it’s the last day, then you’ll know how to treasure. 

Treasure what you have right now, or else you will  regret one day…

ข้อมูลดีๆจาก :  ร้านดอกไม้หาดใหญ่ฟลอริส จังหวัดสงขลา www.hatyaiflorist.com

เรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ:

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit